la douleur exquise
Index Contact Theme
Joke na tanong, madramang sagot.

Someone : Ano tong madaling kasanayan pero napakahirap kapag nawala?

Me : Yung pagmamahal ng taong mahal mo.

© Always the friend, never the girl. 2010–2014  |  Theme Design by Dems Villanueva